VĨNH HOÀN CORPORATION

Ngành Thủy Sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy thủy sản VĨNH HOÀN
  • Địa điểm : Thanh Bình, Đồng Tháp
  • Thời gian thực hiện : 2007,2011,2015,2019