DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY VINA PRIDE SEAFOODS

Ngành Thực Phẩm

  • Tên khách hàng : Vina Pride Seafoods
  • Địa điểm : Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
  • Thời gian thực hiện : 2021-2022