NHÀ MÁY THỦY SẢN VẠN ĐỨC TIỀN GIANG

Ngành Thủy Sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy thủy sản VẠN ĐỨC - TIỀN GIANG
  • Địa điểm : Tiền Giang
  • Thời gian thực hiện : 2016,2020