NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM THÔNG THUẬN – TRÀ VINH

Ngành Thủy Sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy chế biến tôm THÔNG THUẬN - TRÀ VINH
  • Địa điểm : Trà Vinh
  • Thời gian thực hiện : 2020