CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN LỘC KIM CHI

Ngành Thủy Sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy Lộc Kim Chi
  • Địa điểm : Vĩnh Long
  • Thời gian thực hiện : 2022