NHÀ MÁY TRÁI CÂY HÙNG HẬU

Ngành Thực Phẩm

  • Tên khách hàng : Nhà máy trái cây Hùng Hậu
  • Địa điểm : Lai Vung , Đồng Tháp
  • Thời gian thực hiện : 2019