NHÀ MÁY HANAFISH

Ngành Thủy Sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy thủy sản HANAFISH
  • Địa điểm : ấp Nhất, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
  • Thời gian thực hiện : 2020