KHO LẠNH THƯƠNG MẠI 50,000 PALLETS MINH PHÚ

Ngành Thực Phẩm

  • Tên khách hàng : KHO LẠNH MINH PHÚ (MEKONG LOGISTIC)
  • Địa điểm : KCN Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang.
  • Thời gian thực hiện : 2016