Thiết bị lạnh

Trở về

Đây là các loại bơm được đảm bảo nghiêm ngặt không rò rỉ và hiệu quả,  chi phí hợp lý và an toàn với môi trường. Bơm cấp dịch của Teikoku và Nikkisso được thiết kế tăng gấp đôi việc kiểm sóat dịch, hiệu suất vượt trội so với các loại bơm thông thường khác. Đặc biệt là giảm được chi phí vận hành do không đòi hỏi phải được bôi trơn liên tục từ bên ngoài.