Thành tích đạt được

- Đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 nhiều năm liên tiếp

- Chứng nhận 300.000 giờ làm việc an toàn của CT Medochemie

- Nhận bằng khen từ Ông Pyo Kyung Young - Tổng Giám đốc Công ty Lotte Sea Logistics do lắp đặt hoàn thiện Hệ thống phòng máy kho lạnh có chất lượng tốt tại Công ty Lotte Sea.