Giá trị cốt lõi

Về giá trị con người: Con người là tài sản lớn nhất của TST, chính sách đãi ngộ của TST luôn hướng đến mục tiêu tạo động lực để nhân viên phát huy năng lực tối đa. Đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng với đội ngũ công nhân năng động, nhiệt tình với công việc, chu đáo với khách hàng, TST đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất từ phía khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo.

Về khách hàng: Luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong chuỗi giá trị của TST. Bên cạnh những sản phẩm chất lượng tốt nhất, TST còn đưa đến những dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu từ khâu tư vấn, mua bán, lắp đặt sản phẩm đến đào tạo chuyển giao và bảo hành.

Về xã hội: TST chọn “phụng sự xã hội” làm kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững, nghĩa là không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu thực tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và mang lại nguồn của cải cho xã hội.

Về văn hóa: Lấy giá trị của Đoàn kết – Kỷ luật làm thước đo cho việc ứng xử giữa người với người.