Các dự án đã thực hiện

Trở về

PHƯƠNG NAM - SÓC TRĂNG

Thi công hệ thống lạnh Phương Nam Sóc TrăngTên khách hàng: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM

 

 

 

 

 

Hợp đồng lần thứ nhất
-     Công suất: Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu – Phân xưởng 2
-     Địa điểm: Km 2127 Quốc lộ 1A, Tỉnh Sóc Trăng
-     Giá trị hợp đồng: 444.950 USD
-     Thời gian thực hiện: năm 2006
-     Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống lạnh trung tâm Amoniac
      +     12 máy nén trục vít Vilter/USA và Mycom/Japan.
      +     4 dàn ngưng bay hơi.
      +     10 dàn lạnh kho lạnh. 16 dàn lạnh điều hòa không khí.
      +     3 máy đá vẩy Northstar công suất 30 Tấn/ngày.
      +     4 tủ đông tiếp xúc công suất 1.500kg/mẻ.
      +     2 băng chuyền IQF Frigo/ Thụy Điển công suất 1.000Kg/h.
      +     2 băng chuyền IQF Frigo/Thụy Điển công suất 500Kg/h
      +     1 tủ đông gió công suất 500Kg/h.
      +     3 băng chuyền tái đông công suất 1.200Kg/h.

Thi công hệ thống lạnh Phương Nam Sóc Trăng
Hợp đồng lần thứ hai
-     Công suất: Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu – Phân xưởng 1
-     Địa điểm: Km 2127 Quốc lộ 1A, Tỉnh Sóc Trăng
-     Giá trị hợp đồng: 871.600 Usd
-     Thời gian thực hiện: năm 2008
-     Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống lạnh trung tâm Amoniac bao gồm các thiết bị sau:
      +     7 máy nén trục vít Vilter/USA.
      +     3 dàn ngưng bay hơi.

      +     6 dàn lạnh kho lạnh     
      +     4 máy đá vẩy Northstar công suất 30 Tấn/ngày.
      +     3 tủ đông tiếp xúc công suất 1.500kg/mẻ.
      +     4 băng chuyền IQF Frigo/ Thụy Điển công suất 1.000Kg/h.
      +     1 tủ đông gió công suất 500Kg/h.
      +     4 băng chuyền tái đông công suất 1.200Kg/h.

Thi công hệ thống lạnh Phương Nam Sóc Trăng


Hợp đồng lần thứ ba
-     Công suất: Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu – Phân xưởng sơ chế
-     Địa điểm: Km 2127 Quốc lộ 1A, Tỉnh Sóc Trăng
-     Giá trị hợp đồng: 343.200 Usd
-     Thời gian thực hiện: năm 2008
-     Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống lạnh trung tâm Amoniac bao gồm các thiết bị sau:
      +     Cung cấp & lắp đặt 4 máy nén Vilter/USA.
      +     1 dàn ngưng bay hơi. Mười bốn dàn lạnh điều hòa không khí.
      +     2 máy đá vẩy Northstar/Anh Quốc công suất 30 Tấn/ngày.
      +     1 làm lạnh nước điều hòa không khí 500Kw.
      +      1 làm lạnh nước chế biến 30 m3/h.
      +     Cung cấp & lắp đặt Panel cách nhiệt nhà xưởng chế biến
      +     Cung cấp & lắp đặt 4.500m2 Panel trần nhà xưởng 1.
      +     Cung cấp & lắp đặt 3.600m2 Panel trần nhà xưởng sơ chế.

Thi công hệ thống lạnh Phương Nam Sóc Trăng

Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn hoặc thông tin các giải pháp trong việc thiết kế, thi công hệ thống lạnh công nghiệp, vui lòng liên hệ:

  • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LẠNH VÀ CÁCH NHIỆT TST
  • Email: info@tst-vn.com