Các dự án đã thực hiện

Trở về

Đức Thành Phát

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH PHÁT

Địa điểm: 101 Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Giá trị hợp đồng: 4,35 triệu USD

Thời gian thực hiện:  2015

Hạng mục: Kho lạnh 2500 tấn + 4 tái đông 20 tấn / mẻ