Các dự án đã thực hiện

Trở về

Clean Food

Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM

Địa điểm: Công nghiệp An Nghiệp, Huyện Châu Thành,Tỉnh Sóc Trăng

Thời gian thực hiện: 2016

Giá trị hợp đồng: 1.200.000 USD

Hạng mục: Thiết bị cấp đông và dàn lạnh Panel