Các dự án đã thực hiện

Trở về

NIPPON CHEMIPHAR

Tên khách hàng: NIPPON CHEMIPHAR

Địa điểm: KCN VSIP, Bình Dương

Giá trị hợp đồng: 900.000 USD

Thời gian thực hiện: 2016

Hạng mục: 9000m2 panel, 165 cửa, phụ kiện