Các dự án đã thực hiện

Trở về

MEDOCHEMIE FAR EAST

Tên khách hàng: MEDOCHEMIE FAR EAST

Địa điểm:  VSIP II A, Binh Duong Province

Giá trị hợp đồng: 950,000 USD

Thời gian thực hiện: 10/2015 - 05/2016

Hạng mục: 15,000 m2 Panel và phụ kiện