Các dự án đã thực hiện

Trở về

Liksin

Tên khách hàng: Công Ty Cổ Phần Bao Bì Liksin

Địa điểm: Lô 20-22, đường số 1, KCN Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An 

Giá trị hợp đồng: 400.000 USD

Thời gian thực hiện: 2016

Hạng mục: 100.000 m2 panel + phụ kiện cao 22m