Các dự án đã thực hiện

Trở về

Vạn Đức - Vĩnh Lộc

Tên khách hàng: Công ty Vạn Đức

Địa điểm: Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM

Giá trị hợp đồng: 700.000 USD

Thời gian thực hiện: 2017

Hạng mục: Thi công xưởng cá GTGT